Zaproszenie

Szanowni Państwo

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych mam zaszczyt zaprosić Państwa

do udziału w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod hasłem

OPIEKA ONKOLOGICZNA -WIELE TWARZY JEDEN CEL, która odbędzie się w Mrągowie 15-17 maja 2019r.

Jak w poprzednich latach dołożymy starań, aby tematyka naszej konferencji była różnorodna i obejmowała najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące opieki nad pacjentem onkologicznym, jak również problemy pielęgniarek – dawców opieki.

Mam nadzieję, że merytoryczny poziom prezentacji, wykłady zaproszonych gości oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach a także kwestie organizacyjne związane z Konferencją sprawią, że i tym razem zechcą Państwo w niej uczestniczyć.

Wierzę, że i w tym roku sprostamy Państwa oczekiwaniom a nasza konferencja okaże się doskonałą okazją do poszerzenia lub ugruntowania wiedzy przydatnej w codziennej praktyce, owocnych dyskusji oraz chwili wytchnienia od codziennych obowiązków.

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia na Mazurach.

Barbara Jobda – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

 

>>Regulamin<<


 

 

 

 

 

Termin i miejsce konferencji

Mrągowo 15-17 maja 2019r.

Hotel Mrągowo Resort & SPA, 11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 6

 

 

 

Informacje ogólne

 

Komitet Organizacyjny

Katarzyna Nojkampf – Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie B

Barbara Jobda – Prezes PSPO

 

Punkty edukacyjne:

Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

Certyfikaty:

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w recepcji konferencyjnej za okazaniem identyfikatora.

 

Warunki udziału  firm

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji proponując:

miejsce na stoisko firmy,  możliwość prezentacji w krótkim wystąpieniu, organizację warsztatów,

dołączenie materiałów informacyjnych firmy do materiałów konferencyjnych,

umieszczenie logo firmy w materiałach konferencyjnych

 

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z uczestnictwem Firm oraz ich Przedstawicieli

Marzanna Milczarek, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

tel. 601 500 734

e-mail: mmilczarek@ihit.waw.pl

oraz
Jolanta Tworowska, Centrum Onkologii Oddz. Gliwice
tel.:  603 175 515
e-mail: jolusia5506@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Program konferencji

 

15.05.2019 r. Środa

Od 12.00 Rejestracja uczestników

13.00 – 14.45 Obiad

15.00 – 15.30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI – mgr Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Wystąpienia zaproszonych Gości

15.30 - 17.15 SESJA INAUGURACYJNA
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W KANADZIE – BYŁYŚMY WIDZIAŁYŚMY DZIELIMY SIĘ

JAK ZOSTAĆ PIELĘGNIARKĄ ONKOLOGICZNĄ W KANADZIE – Diana Zawisza, Princess Margarte Hospital w Toronto
ROLA PIELĘGNIARKI W BADANIACH KLINICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KANADY – Janina Książek, Monika Pawlak, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed, Oddział Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego UM w Poznaniu
ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM W KANADZIE. PORÓWNANIE Z PRAKTYKĄ POLSKĄ – Monika Cieplak, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej Curie Warszawa

17.15- 18.15-WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSPO (obecność Członków PSPO obowiązkowa)

 

16.05.2019 r. Czwartek

6.30 – 9.15 Śniadanie
9.00 – 11.00 SESJA TERENOWGO ODDZIAŁU PSPO W POZNANIU
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W PRAKTYCE
Prowadzący: mgr Ewa Szukała, Ewa Ceglarska, mgr Marcin Kania

WIELOASPEKTOWOŚĆ PRACY PIELĘGNIARKI NA ODDZIALE CHIRURGII GŁOWY, SZYI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ - mgr Jowita Pieczyńska, mgr Zofia Eichmann, mgr Joanna Banach, mgr Hanna Starosta

LEKI BIOLOGICZNE ZA I PRZECIW - mgr Monika Matuszkiewicz, mgr Marcin Kania

DYLEMATY ETYCZNE I ŹRÓDŁA WSPARCIA W PRAKTYCE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH - mgr Maciej Krajewski

ROLA CZASOPISM PIELĘGNIARSKICH W POLSCE W LATACH 1921 DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH, DLA PIELĘGNIARSTWA - mgr Joanna Kaczmarek

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ PODCZAS ZNIECZULENIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH - mgr Magdalena Czapiewska

PIELĘGNACJA PACJENTA PO OPERACJACH ROBOTEM DA VINCI - mgr Wioletta Kubiak, mgr Monika Potębska, mgr Justyna Glazer
ŻYWIENIE MEDYCZNE- INTEGRALNY ELEMENT TERAPII ONKOLOGICZNEJ - Magdalena Szymańska, NUTRICIA
NUTRIPHARMA – PROSTE, FUNKCJONALNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA NA RYNKU ŻYWIENIA DOJELITOWEGO DOUSTNEGO I PRZEZ SONDĘ - Ida Hoffman, NutriPharma
W STRONĘ JAKOŚCI ŻYCIA – PROGRAMY PACJENCKIE - , NOVARTIS

Dyskusja

11.00 - 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.15 SESJA TO PSPO W WARSZAWIE
Prowadzący: mgr piel. Alina Flejszer, mgr piel. Urszula Czyżykowska
NOWOCZESNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA W DOBIE ROZWOJU LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ – lic. piel. Małgorzata Krawczyk, li. piel. Agnieszka Bieniek
RAK SROMU – POWIKŁANIA PO RADIO – CHEMIOTERAPII. ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTKĄ – mgr piel. Edyta Wróblewska
EDUKACJA PACJENTA LECZONEGO DOUSTNYMI LEKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI W WARUNKACH DOMOWYCH – DOŚWIADCZENIA WŁASNE – lic. piel. Joanna Machnowska
STRUKTURA ZATRUDNIENIA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE - mgr Teresa Janus
WYNIKI BADAŃ ANKIETY DOTYCZĄCEJ SATYSFAKCJI PACJENTA Z OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W COI-INSTYTUCIE - mgr Marta Krzyśków
TERAPIA DOŻYLNA W ONKOLOGII - OD PRZYGOTOWANIA ZROBIĆ PODAŻY - Marzena Falconi, Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
W PEŁNI ZAMKNIĘTY SYSTEM DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAŻY CYTOSTATYKÓW - Jan Zdebik, Vygon
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W CZASIE PODAŻY LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH – mgr farm. Sylwia Kowalska, PHU Anmar Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Dyskusja

13.15 – 14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30 – 16.45 SESJA TO PSPO W GLIWICACH
WYZWANIA PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO W XXI WIEKU
Prowadzący: dr Alicja Dyla, mgr Joanna Kiwic - Szmuc
LECZENIE RAN W ŚWIETLE KONSENSUSU PROF. DR. HAB. AXELA KRAMERA. TRUDNOŚCI I WYZWANIA W LECZENIU RAN OSTRYCH I PRZEWLEKŁYCH - Magdalena Kulpecka, VERCO S.A. – prezentacja sponsorowana
LECZENIA RAN ONKOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW ANTYBAKTERYJNYCH - Danuta Święcka
REKONSTRUKCJA UKŁADU CHŁONNEGO U PACJENTEK Z OBRZĘKIEM CHŁONNYM KOŃCZYNY GÓRNEJ PO RADYKALNYM LECZENIU RAKA PIERSI - mgr Barbara Owcorz , mgr Irena Kańtoch
PRZEZSKÓRNA GASTROSTOMIA POD KONTROLĄ RADIOLOGICZNĄ SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW W NOWOTWORACH REGIONU GŁOWY I SZYI - dr n. med. Alicja Dyla
DOŚWIADCZENIA WŁASNE W ZAKRESIE IMPLANTACJI I PIELĘGNACJI PORTÓW NACZYNIOWYCH W CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH - lic. piel Brygida Drzymała
AFAZJA U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM MÓZGU- PROBLEM KOMUNIKACJI W PROCESIE TERAPEUTYCZNYM - mgr piel. Miłosława Struzik
BIOPSJA WĄTROBY JAKO JEDNA Z METOD DIAGNOSTYCZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PÓŹNIEJSZYCH TERAPII GUZÓW WĄTROBY W RADIOLOGII ZABIEGOWEJ” - mgr Jacek Wieczorek
ASCOLIP – LIPOSOMALNA WITAMINA C - Anna Legun, Lipid-Systems Sp. z o.o.
MARSI – STARY PROBLEM – NOWA TERMINOLOGIA - Joanna Rudek, 3M Poland Sp. z o.o.
Dyskusja

 

17.05.2019 r. Piątek

6.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 11.30 SESJA WARSZTATOWA

11.30 – 12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00 – 13.20 SESJA VARIA
Prowadzący: dr Małgorzata Pasek, mgr Marzena Pyk

ZASOBY PSYCHICZNE PACJENTA ONKOLOGICZNEGO A STYL ŻYCIA W CHOROBIE, mgr Jadwiga Zapała, mgr Marzena Pyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

NIEPEWNOŚĆ W CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ NOWYM WYZNACZNIKIEM OPIEKI NAD PACJENTEM W UJĘCIU TEORII PIELĘGNIARSTWA MEARLE H. MISHEL - mgr pielęgniarstwa Łukasz Lewandowski, lic pielęgniarstwa Katarzyna Kowalczyk, Studium Doktoranckie, Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe, Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ PACJENTA DROGĄ DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA d- r M.Knetka-Wróblewska
ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH - dr Leszek Kraj (Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM) Warszawa, Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
MIELOFIBROZA- RZADKI NOWOTWÓR KRWI -dr Wojciech Świstak, Novartis

Dyskusja

13.20-13.45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13.45 – 15.30 obiad

 

Program pozamerytoryczny
15 maja godz. 19.00 uroczysta kolacja z udziałem muzyki granej przez DJ
Koszt finansowany ze środków własnych PSPO
16 maja godz. 18.30 kolacja grillowa z udziałem duetu gitarowego /ballady żeglarskie/
Koszt finansowany ze środków własnych PSPO
! Źródło finansowania wydarzeń o charakterze rozrywkowym nie pochodzi od innowacyjnych firm farmaceutycznych będących członkami INFARMA

 

 >>Pobierz jako PDF<<

 

 

 

Opłaty

Opłata za udział w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO obejmująca: zakwaterowanie 15-17.05.2019  /2 noclegi/, wyżywienie,  materiały konferencyjne oraz udział w warsztatach 

wynosi:    

 1. dla członka  PSPO - 700 zł,  przysługuje członkom z co najmniej rocznym stażem, nie zalegającym w opłacaniu  składek)
 2. dla pozostałych  uczestników - 900 zł 
 3. osoby mające czynny udział -  300 zł zniżki w opłacie /1 autor zakwalifikowanej  pracy lub osoba prezentująca/
 4. Zakwaterowanie uczestników w pokojach 2 osobowych,

Jeśli uczestnik konferencji  chce wskazać  kogo dokwaterować do jego pokoju  prosimy o zaznaczenie tego podczas rejestracji i wpisanie imienia i nazwiska  tej osoby.

 /dokwaterować można tylko zarejestrowanego uczestnika/

 1. Osoby które chcą skorzystać z możliwości wcześniejszego przyjazdu do Mrągowa

i skorzystać z noclegu 14/15 maja,  informujemy, że:

koszt   1 osobowego pokoju za dobę wynosi 200 zł.  

koszt   2 osobowego pokoju za dobę wynosi 300 zł. 

Wcześniejszy przyjazd należy zaznaczyć podczas rejestracji !

 1. Osoby, które chcą po konferencji przedłużyć pobyt w hotelu proszone są o uzgodnienie tego z recepcją hotelu.

Opłatę za konferencję prosimy wnieść do dnia 6 maja 2019 na konto:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych  02-781 Warszawa ul.W. K. Roentgena 5,

 PKO SA IX Oddział Warszawa 50 1240 1125 1111 0010 0064 0313

* Uwaga!

Jeśli wpłata za uczestnictwo w Konferencji nie wpłynie na konto PSPO do dnia 6 maja 2019,

zgłoszenie zostanie anulowane.

W sytuacjach wyjątkowych   prosimy o kontakt z Barbara Jobda tel.: 602610029,   e-mail: bj@coi.pl

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji
Pisemną rezygnację z udziału w konferencji prosimy zgłosić na adres pocztowy Organizatora lub e-mailem: bj@coi.pl

w przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • koszty manipulacyjne 10%, - rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 01 kwietnia koszty manipulacyjne wynoszą 50% - ,rezygnacja zgłoszona od 1- 30 kwietnia  
 • uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów w przypadku zgłoszenia rezygnacji po 1 maja 2019r. / 14 dni przed konferencją  / po 1 maja /

 

 

   

   

  Zgłaszanie prac

  Komitet Naukowy  

  Przewodnicząca Komitetu Naukowego XXIII Konferencji PSPO -  dr Małgorzata Pasek

  Członkowie

  dr Anna Koper

  dr Alicja Dyla

  dr Janina Książek

  mgr Marzena Pyk

  Prezesi TO PSPO – Oddziałów prowadzących sesję

  Komunikat Komitetu Naukowego

   

  Komitet Naukowy zaprasza do czynnego udziału w XXIII konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO 

  Tematyka konferencji dotyczy opieki pielęgniarskiej w terapiach onkologicznych

  1. Interdyscyplinarna opieka wobec pacjenta onkologicznego. i jego rodziny.
  2. Wielowymiarowa opieka pielęgniarska podczas terapii onkologicznej – pacjent leczony systemowo, chirurgicznie, napromieniany.
  3. Problemy zdrowotne pacjentów przy zastosowaniu nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych.
  4. Opieka nad dzieckiem chorym na nowotwór
  5. Jakość życia i wsparcie w chorobie nowotworowej.
  6. Pielęgniarka onkologiczna – dawca opieki: wyzwania, sukcesy, problemy.
  7. Problemy etyczne i bioetyczne w pielęgniarstwie onkologicznym.
  8. Kompetencje pielęgniarki onkologicznej a praktyka pielęgniarska: rozwiązania prawne, organizacyjne.
  9. Badania naukowe w onkologicznej praktyce pielęgniarskiej.

  ZASADY PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA

  Streszczenia wystąpień należy przygotować według następujących wytycznych: 300 - 1000 wyrazów, czcionka Times New Roman 12 pkt, pojedynczy odstęp między wierszami, marginesy 2,5 cm.

  Streszczenie należy przesłać w formie pliku Word na adres malgorzata_pasek@wp.pl

  W temacie korespondencji proszę zamieścić konferencja PSPO.

  Tytuł pliku: nazwisko autora-streszczenie

  Układ streszczenia powinien być następujący:

  Imię i nazwisko autora / autorów

  Tytuły naukowe, zajmowane stanowisko,

  Miejsce pracy

  Tytuł pracy w języku polskim

  Tytuł pracy w języku angielskim

  Słowa kluczowe:  (maksymalnie 5 słów kluczowych)

  Streszczenie (dotyczy prac badawczych)

  Wstęp.

  Cel.

  Materiał i metody.

  Wyniki.

  Wnioski.

  Streszczenie  prac poglądowych powinno zawierać cel pracy i podstawowe założenia oraz powinno stanowić układ ciągły (bez wypunktowań). Treść streszczenia powinna być w języku polskim

  Termin zgłaszania prac : 15.04.2019

  Streszczenia zakwalifikowanych prac zostaną umieszczone w  materiałach  konferencyjnych.

  Wzorem poprzednich lat pierwszy/prezentujący pracę autor zakwalifikowanej pracy otrzyma zniżkę w opłacie konferencyjnej w wysokości 300zł.

  Autorzy przyjętych streszczeń mają możliwość opublikowania pełnej wersji prac w kwartalniku „Pielęgniarstwo Onkologiczne w praktyce”.

   

   

  Kontakt

   

  Kontakt w sprawach organizacyjnych
  Barbara Jobda
  tel.: 602610029,    
  e-mail: bj@coi.pl

  Katarzyna Nojkampf

  tel.: 604330308

  e-mail: katarzyna.nojkampf@poliklinika.net

  Organizator
  Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
  adres korespondencyjny,  02-781 Warszawa, ul. W. Roentgena 5
  tel.:
  tel.: 602610029,  
  e-mail:
  bj@coi.pl

   

   

  Back to top
  Go to bottom
  DMC Firewall is a Joomla Security extension!